ปั๊บสาวัดหนองบัวฝั่งด้านหลัง

SKU: DC_MR_02_29_20191008_MR29-02.1_11 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ปั๊บสาวัดหนองบัวฝั่งด้านหลัง
ปั๊บสาวัดหนองบัวฝั่งด้านหลังนี้มีทั้งหมด 20 หน้า ภาพวาดลายเส้นสามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด 8 ชุดมีการวาดภาพส่วนมากเป็นหน้าคู่หรือ 2 หน้าแต่ด้านหลังนี้มีภาพที่วาดภาพในหน้าคู่หรือ 2 หน้ามีทั้งหมด 6 คู่หน้ากระดาษ ที่วาดภาพเป็นสองคู่หรือ 4 หน้ามีทั้งหมด 2 ชุดหรือ 4 คู่หน้ากระดาษ ภาพลายเส้นที่วาดส่วนมากจะเป็นภาพคนแต่จะแตกต่างจากปั๊บสาด้านหน้า ตัวอย่างเช่นจะมีภาพชายชาวต่างชาติและที่มาจากหลากหลายแต่ส่วนมากจะมีที่มาจากชาดกหรือตัวละครในวรรณคดี บ้างหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันบ้าง ในปั๊บสาวัดหนองบัวฝั่งด้านหลังนี้มีภาพวาดลายเส้นของสัตว์ปรากฎทั้งที่เป็นสัตว์ในชีวิตจริงเช่น ช้างและกระต่าย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีภาพเกี่ยวกับสิ่งของอื่นๆเช่น ราชรถ หรือเรือสำเภา ที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายที่มีอยู่ในเมืองน่านมาตั้งแต่ในสมัยอดีตกาลแล้ว
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
ปั๊บสา (คัมภีร์ธรรมล้านนา)
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ปั๊บสา (คัมภีร์ธรรมล้านนา)
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
DC_MR_02_29_20191008_MR29-02.1_11
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมบนปั๊บสา (คัมภีธรรมล้านนา)
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
85.5 x 140 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels