พระประยูรญาติของราชวงศ์ในเมืองหลวงพระบาง

SKU: 02_29_20140523_PH01_07 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
หลวงพระบาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
สมาชิกราชวงศ์หญิงไม่ทราบพระนาม ยกเว้นลำดับ 7 จากซ้ายคือเจ้าหญิงมณีไลย การแต่งองค์แบบหญิงหลวงพระบางสมัยใหม่ของยุคนั้น คือเสื้อทรงจะมีสาปติดกระดุมปกติแขนสามส่วนห่มสไบ ผ้าทรงจะนุ่งสูงมาครึ่งแข้ง ตัดเย็บจากผ้าไหมของลาว
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
23/05/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
การแต่งกายของหญิงชาวหลวงพระบางคือนิยมใส่ผ้าซิ่นใสเสื้อที่มีสาปหน้ามาทบกันและห่มสไบ
COVERAGE:
บ้านวัดธาตุน้อย (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
คุ้มวัดธาตุน้อย
IMAGE CODE:
02_29_20140523_PH01_07
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2514-2516
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
จันดารา อำไพพอน
COVERAGE:
บ้านวัดธาตุน้อย (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 5”
DIGITAL SIZE:
9336 x 6550 Pixels