พระมาลัยในภาคที่ 3 พระมาลัยท่องแดนสวรรค์

Description

Digital Data

TITLE:
ลำพูน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพของพระมาลัยในภาคที่ 3 พระมาลัยท่องแดนสวรรค์ เป็นตอนที่พระมาลัยนั่งฟังคำบรรยายเรื่องรายละเอียดของสวรรค์ชั้นดาวดึงจากท้าวสหัสนัยน์หรือพระอินทร์ โดยประทับนั่งที่หน้าพระเกศแก้วจุฬามณี อันเป็นที่สถิตประดิษฐ์ของมุ่นมวยพระโมลีเกศาธาตุของพระบรมศาสดา เมื่อคราเสด็จออกมหาภิเนษปลงผมแล้วโยนขึ้นกลางอากาศ และได้ตั้งสัตย์อธิษฐานว่าหากได้บรรลุพระโพธิญาณขออย่าได้ตกลงมา ท้าวสหัสนัยจึงนำพานทองคำไปรองรับ และนำกลับมาเนรมิตรพระเจดีย์นี้ไว้ ภาพพระเกศแก้วจุฬามณีเขียนเป็นพระเจดีย์ของวัดพระยืน โดยมีเหล่าเทวดามากราบไหว้ เครื่องทรงของเหล่าเทวดาจะเป็นรูปแบบเครื่องทรงของเทวดาของทางกรุงเทพ ด้านหน้าพระมาลัยตั้งขันดอกบูชาพระมาลัยทำจากเครื่องเขินที่เป็นรูปแบบของเครื่องเขินของล้านนา บรรจุดอกไม้ที่มาจากสวนทั้ง 4 แห่งในแต่ละทิศ เบื้องบูรพาตะวันออกมีอุทยานชื่อว่า”นันทวัน” เบื้องประจิมตะวันตกมีชื่อว่า”จิตรลดาวัน” เบื้องทิศอุดรฝ่ายเหนือมีชื่อว่า”สักกวัน” เบื้องทักษิณฝ่ายใต้มีชื่อว่า”ผรุกวัน”

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
08/04/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
พระบฏ คือ ผืนผ้าที่มีรูปพระพุทธเจ้าเป็นต้นและแขวนไว้เพื่อบูชา คำว่า บฏ มาจากคำในภาษาบาลีว่า ปฏ (อ่านว่า ปะ-ตะ) แปลว่า ผ้าทอ หรือ ผืนผ้า ส่วนมากเป็นผ้าแถบยาว มีวาดภาพพระพุทธเจ้า นิยมแขวนไว้ในสถานที่จัดพิธีกรรมในพุทธศาสนา ใช้แทนที่พระพุทธรูป เพื่อเป็นที่เคารพบูชา ในล้านนาเรียกกันว่า “ตุงค่าว” หรือ ตุงค่าวธรรม ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น เทศน์มหาชาติ เเละตั้งธรรมหลวง เป็นต้น
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
ลำพูน
IMAGE CODE:
02_28_20190617_MR28-01_02
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
147 x 86 cm.
DIGITAL SIZE:
2525 x 4000 Pixels