พระยาราชวงศ์ (บุญศรี บุตรรัตน์)

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
พระยาราชวงศ์ (บุญศรี บุตรรัตน์) หรือ เจ้าน้อยบุญศรี นั่งซ้ายมือของภาพถ่าย สามีของเจ้าเวียงชื่น เทพวงศ์ ธิดาของเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ (พระยาพิริยวิไชย)  เจ้าหลวงองค์สุดท้ายของเมืองแพร่ ขวามือของภาพถ่ายคือเจ้าอินทร์แปลง เทพวงศ์ หรือเจ้าอินทร์แปง เป็นราชโอรสองค์เดียวในเจ้าพิริยเทพวงษ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่ องค์ที่ 22 กับแม่เจ้าบัวไหล ชายาเอก เจ้าอินทร์แปลง เทพวงศ์มีบุตรหนึ่งคนคือเจ้าอินทรเดช เทพวงศ์ หรือ โชติ แพร่พันธุ์ เจ้าของนามปากกา ยาขอบ ถ่ายภาพ ณ คุ้มเดิมของเจ้าแม่บัวไหล เทพวงศ์ การแต่งกายของเจ้าทั้งสอง โดยที่พระยาราชวงศ์ (บุญศรี บุตรรัตน์) หรือ เจ้าน้อยบุญศรี ใส่เสื้อราชปะแตนและสวมโจงกระเบน และเจ้าอินทร์แปลง เทพวงศ์สวมเสื้อสูททับเสื้อชั้นในที่มีการผูกเนคไทและสวมโจงกระเบนเช่นเดียวกันโดยมีหมวกที่วางอยู่ด้านล่าง การแต่งกายลักษณะนี้เป็นที่นิยมในยุคนั้น โดยการแต่งกายรูปแบบนี้ที่ได้รับอิทธิพลจากทางกรุงเทพ นอกจากนี้จะเห็นได้ถึงของตกแต่งที่ประกอบในภาพถ่ายที่มีตั้งแต่หมอนปักที่ด้านหน้าตกแต่งด้วยลายปักอย่างสวยงาม ขันหมากที่ทำจากเครื่องเขินพร้อมด้วยชุดเครื่องหมากที่ทำจากเงิน และขันเงินพร้อมพานรองและกระโถนปากแตร
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
29/05/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:

พระยาราชวงศ์ (บุญศรี บุตรรัตน์) หรือ เจ้าน้อยบุญศรี เป็นโอรสเจ้าราชบุตร (เจ้าหนานขัตติยะ) กับแม่เจ้าพิมพา มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 6 คน เสกสมรสกับ เจ้าหญิงเวียงชื่น เทพวงศ์ ราชธิดาเจ้าพิริยเทพวงษ์  หากไม่มีเหตุจลาจลพระยาราชวงศ์บุญศรีคือเจ้าหลวงนครแพร่องค์ถัดไป เนื่องจากขณะนั้นเจ้าอุปราช (เจ้าน้อยเสาร์ วราราช)ราชบุตรเขยใหญ่ ทำหน้าที่เป็นข้าหลวงเมืองเถิน และยังไม่ได้รับรองโปรดเกล้าฯแต่งตั้งจากกรุงเทพฯ ยังเป็นว่าที่เจ้าอุปราชหอหน้าและมีภริยาใหม่ ส่วนเจ้าอินทร์แปลงโอรสเพียงองค์เดียวในเจ้าพิริยเทพวงษ์ กับแม่เจ้าบัวไหลอายุยังน้อย และยังไม่มีตำแหน่งใด พระยาราชวงศ์จึงเป็นผู้บริหารบ้านเมืองร่วมกับเจ้าหลวงพิริยเทพวงษ์มาโดยตลอด เจ้าน้อยบุญศรีได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็น “พระยาราชบุตร” และเลื่อนขึ้นเป็น”พระยาราชวงศ์” ในรัชสมัยเจ้าพิริยเทพวงษ์

พระยาราชวงศ์ (บุญศรี บุตรรัตน์) พิราลัย เมื่อปี พ.ศ. 2445 จากการทำอัตวินิบาตกรรมโดยดื่มยาพิษพร้อมกับชายาเจ้าเวียงชื่น เทพวงศ์ ณ คุ้มเจ้าราชวงศ์

เจ้าอินทร์แปลง เทพวงศ์ หรือเจ้าอินทร์แปง เป็นราชโอรสองค์เดียวในเจ้าพิริยเทพวงษ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่ องค์ที่ 22 กับแม่เจ้าบัวไหล ชายาเอก เป็นรัชทายาทผู้ที่จะได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นเจ้าผู้ครองนครแพร่องค์ถัดไปหากไม่เกิดการจาลาจลเงี้ยวปล้นเมืองแพร่  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2445 เจ้าพิริยเทพวงษ์ต้องหลบภัยไปอยู่ที่เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว และไม่ได้กลับมาอีกเลย จนกระทั่งถึงแก่พิราลัยที่นั่นในปี พ.ศ. 2455 ส่วนแม่เจ้าบัวไหล และเจ้าอินทร์แปลงพร้อมด้วยบุตรหลานองค์อื่นๆได้อพยพไปอยู่กรุงเทพฯ ตามพระบรมราชโองการ ภายใต้การควบคุมดูแลของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เป็นเวลา 4-5 ปี จึงได้รับพระบรมราชานุญาตให้กลับคืนบ้านเมืองได้ และหลังจากนั้นทางกรุงเทพฯก็ได้ยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครแพร่นับแต่นั้น

เจ้าอินทร์แปลง เทพวงศ์ ถึงแก่อนิจกรรมในปี พ.ศ. 2463 และได้จัดพิธีฌาปณกิจ ณ เมรุวัดสระเกศ กรุงเทพฯ

COVERAGE:
คุณโกมล พานิชพันธ์ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
โกมล พานิชพันธ์
IMAGE CODE:
02_27_20140529_PH01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2440-2444
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
คุณโกมล พานิชพันธ์ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
COVERAGE:
อำเภอลอง จังหวัดแพร่
View map
ORIGINAL SIZE:
5”x 7”
DIGITAL SIZE:
7915×6284