พระสงฆ์ไม่ทราบนามและเด็กหญิง

SKU: 02_29_20140504_PH01_03 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
พระสงฆ์ไม่ทราบนามและเด็กหญิงซึ่งปัจจุบันในปี พ.ศ.2557 เด็กหญิงในรูปคือป้าเดี่ยวมีอายุประมาณ 60 ปี ที่ฝายน้ำคั๊วะ
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
04/05/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ฝายน้ำเป็นภูมิปัญญาในการทำเกษตรกรรมของชาวล้านนาที่มีมาอย่างยาวนาน
COVERAGE:
วัดพุ่มมาลา(คั๊วะ) อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดพุ่มมาลา
IMAGE CODE:
02_29_20140504_PH01_03
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2502-2505
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
เจ้าอาวาสวัดพุ่มมาลา(ปี พ.ศ.2557)
COVERAGE:
วัดพุ่มมาลา(คั๊วะ) อ. ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
10000*7650 Pixels