พ่อขุนแก้วและครอบครัวผู้ใหญ่

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
พ่อขุนแก้ว, นางยอด และครอบครัวผู้ใหญ่บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 6 อ.นาหมื่น จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย หญิงที่นั่งกลางภาพใสผ้าซิ่นน่าน เป็นผ้าซิ่นพิเศษอีกแบบที่พบเฉพาะในเมืองน่านเท่านั้น
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
20/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ผ้าซิ่นม่านเป็นผ้าซิ่นแบบพิเศษที่พบเฉพาะในเมืองน่านเท่านั้น
COVERAGE:
บ้านบ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
อำเภอนาหมื่น
IMAGE CODE:
02_29_20140320_PH01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2490- 2492
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ชุลีพร สิริมาวรวุฒิ
COVERAGE:
บ้านบ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
8 “x 10”
DIGITAL SIZE:
2490*1824 Pixels