พ่อยศ และแม่หมวก แสนยะเสนีย์ อดีตกำนัน ตำบลบ่อแก้ว

SKU: 02_29_20140320_PH01_07 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
พ่อยศ และแม่หมวก แสนยะเสนีย์ อดีตกำนัน ตำบลบ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
20/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
เลขที่ 42 ม.5 บ้านบ่อแก้ว ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ. น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
อำเภอนาหมื่น
IMAGE CODE:
02_29_20140320_PH01_07
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2517-2519
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
นางสมพร เข็มทอง
COVERAGE:
เลขที่ 42 ม.5 บ้านบ่อแก้ว ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ. น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
3.5” x 5.5”
DIGITAL SIZE:
7435*3560 Pixels