ภาพการเชิญอัฐิธาตุครูบาขัติยวงศ์ ขัติโย อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าล้อ เจ้าคณะตำบลฝายแก้ว

SKU: 02_29_20140308_PH06_06 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพการเชิญอัฐิธาตุครูบาขัติยวงศ์ ขัติโย อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าล้อ เจ้าคณะตำบลฝายแก้ว ด้วยบุษบกไม้ลงรักปิดทอง จากเมรุปราสาทเข้าสู่วิหารเพื่อประกอบพิธีทักษิณานุปทาน ในภาพจะเห็นวิหาร ที่เจ้าราชวงศ์(สิทธิสาร ณ น่าน) เป็นผู้สร้างถวาย และอุโบสถหลังเดิมที่รื้อลงราวปี 2500 มีผู้มาร่วมงานจำนวนมาก
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
08/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
รูปแบบดั่งเดิมของสถาปัตยกรรมของเมืองน่าน
COVERAGE:
บ้านนายสักก์สีห์ พลสันติกุล บ้านท่าล้อ อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
บ้านสักก์สีห์ พันสันติกุล
IMAGE CODE:
02_29_20140308_PH06_06
SUBJECT AGE:
ประมาณปี 2494
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
นายสักก์สีห์ พลสันติกุล
COVERAGE:
บ้านนายสักก์สีห์ พลสันติกุล บ้านท่าล้อ อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
5942*8339 Pixels