ภาพขณะแม่ของสุริยคาธกับจันทรคาธ ถือไม้ไล่ทั้งสองให้ออกจากบ้าน

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
จิตรกรรมมุมซ้ายล่างเป็นส่วนหนึ่งของกัณฑ์ที่ 2 เป็นตอนที่พ่อแม่ของสุริยคาธกับจันทรคาธ โกรธแค้นลูกทั้งสองที่ไม่แบ่งอาหารไว้ให้ตน จึงได้ไล่ตีและขับทั้งสุริยคาธกับจันทรคาธให้ออกจากบ้าน จะเห็นได้ว่าทั้งสุริยคาธกับจันทรคาธเดินร้องไห้ออกจากบ้าน ตัวบ้านน่าจะเป็นเรือนของชนชั้นสามัญชนจึงไม่เขียนให้เห็นถึงการตกแต่ง การแต่งกายของหญิงที่น่าจะเป็นแม่ของสุริยคาธกับจันทรคาธเป็นแบบหญิงไทยวนคือ เปลือยอกทำผมมุ่นมวยต่ำไว้ด้านหลัง นุ่งผ้า “ซิ่นต๋า” เป็นผ้าซิ่นที่มีลวดลายเส้นแนวขวางลำตัว ที่ล้วนเป็นเอกลักษณ์ของหญิงชาวไทยวนในแถบนี้ ส่วนพ่อของของสุริยคาธกับจันทรคาธไม่สวมเสื้อไว้ผมสั้น นุ่งผ้ามีลายผืนเดียวที่เรียกว่านุ่งแบบ “นุ่งผ้าต้อย”หรือ“เค็ดม่าม” โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมรหรือโจงกระเบน เผยให้เห็นลายสักยันต์ตั้งแต่ท้องน้อยจนถึงหัวเข่า ที่มีสวดลายสัตว์หิมพานต์ อันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชายชาวไทยวนและไทใหญ่ในแถบนี้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-06_19
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2431
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
83.42 x 64.53 cm.
DIGITAL SIZE:
3080 x 2300 Pixels.