กล่องทองเหลืองสำหรับชุดเครื่องหมาก กระสวยทอผ้าทำจากงาช้าง

SKU: 02_23_20171026_PH07_79 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงราย
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY (The land and People of Northern Siam.) Reginald Le May หน้าที่ 202 เป็นภาพที่มีคำอธิบายว่า “กล่องทองเหลืองสำหรับชุดเครื่องหมากกระสวยทอผ้าทำจากงาช้างและตลับสีผึ้งที่อยู่กลางภาพทำจากทองเหลืองและด้านล่างมีฐานเป็นนอแรด ที่ใส่ไว้เพื่อความโชคดี (สมบัติของผู้เขียน)” ชุดเครื่องใช้สำหรับทานหมากและกระสวยทอผ้าทำจากงาช้างสมบัติของผู้เขียนคือ Mr.Reginald Le May ที่ได้ซื้อเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวในช่วงที่มาสำรวจทางภาคเหนือของไทย
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
26/10/2560
RESOURCE TYPE:
Image
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายประกอบหนังสือ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
AN ASIAN ARCADY
IMAGE CODE:
02_23_20171026_PH07_79
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ร.ศ.กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
4902 × 3533
DIGITAL SIZE:
1200 × 865