หญิงชาวล้านนาพร้อมหลาน

SKU: 02_25_20171026_PH01_49 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY (The land and People of Northern Siam.) Reginald Le May หน้าที่ 122 เป็นภาพที่มีคำอธิบายว่า ”หญิงชาวล้านนาพร้อมหลานๆ”  เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่นิยมให้ผู้สูงอายุเป็นผู้เลี้ยงดูลูกหลานอยู่กับบ้านโดยที่พ่อแม่ออกไปทำไร่ทำสวนและสามารถเห็นถึงรูปแบบการแต่งกายของหญิงสูงวัยและหลานๆได้ โดยที่หญิงสูงวัยสวมผ้าซิ่นและห่มผ้าส่วนหลานชายมีทั้งสวมกางเกงและนุ่งผ้าโสร่ง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
26/10/2560
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
AN ASIAN ARCADY
IMAGE CODE:
02_25_20171026_PH01_49
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
MATERIAL:
CATEGORY:
ภาพภ่าย
PROVENANCE:
ร.ศ.กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
1200 × 722
DIGITAL SIZE:
5006 × 3014