กลุ่มของเด็ก ที่พบทางตอนเหนือของประเทศไทย

SKU: 02_26_20171026_PH01_37 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY (The land and People of Northern Siam.) Reginald Le May หน้าที่ 102 เป็นภาพที่มีคำอธิบายว่า ”กลุ่มของเด็กๆทางตอนเหนือของประเทศไทย” ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงการแต่งกายของเด็กในล้านนาในอดีตได้เป็นอย่างดี เด็กชายจะนุ่งโสร่งส่วนเด็กหญิงจะสวมผ้าซิ่นต๋าเป็นผ้าซิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของหญิงชาวล้านนาที่สวมใส่กันทั่วไป
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
26/10/2560
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ซิ่นต๋า เป็นผ้าซิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของหญิงขาวล้านนาที่สวมใส่กันทั่วไป โดยมีรูปแบบที่มีลวดลายในท้องซิ่นเป็นลายริ้วในแนวขวางลำตัว
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
AN ASIAN ARCADY
IMAGE CODE:
02_26_20171026_PH01_37
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
MATERIAL:
CATEGORY:
ภาพภ่าย
PROVENANCE:
ร.ศ.กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
1200 × 870
DIGITAL SIZE:
4850 × 3516