ภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านทิศใต้ของวิหารในห้องแรก

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านทิศใต้ของวิหารในห้องแรกเป็นเรื่องของห้องภาพเขียนห้องแรกนี้บรรยาย เรื่องพระสัมมาพระพุทธเจ้าประทับอยู่เหนือเขา พระสุเมรุขนาบข้างด้วยพระอาทิตย์และพระจันทร์มีพระสุเมรุอยู่ตรงกลางจักรวาล รายล้อมด้วยเหลาครุฑ ยักษ์มาร คนธรรพ์ ฤๅษี และเทวดา เขาสัตตบริภัณฑ์สูงลดหลั่นทอดตัวลงมาเป็นชั้นๆ ยอดเขามีปราสาทเหล่าเทวดา ภูเขาล้อมรอบ 7 ยอด เรียกว่า สัตตบริภัณฑคีรี คือ ยอดเขาที่มีเทวดาดังนี้ ยุคนธร กรวิก อิสินธร สุทัศ เนมินธร วินตกและอัสกัณมีเทวดาจตุมหาราชิก และบริวารสถิตอยู่ ล่างสุดในนทีมหาสมุทรมีปลาอานนท์รองรับเขาพระสุเมรุ ด้านขวาบนเป็นภาพพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์ และด้านล่างซ้ายเป็นภาพนรกโลกันต์ขุมต่างๆ
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-06_38
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2431
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
153×314 cm
DIGITAL SIZE:
3080×2300 Pixels.