วัดเวียงต้า (ทิศตะวันออก) ภาพเขียนชาดกพื้นเมืองเรื่อง “ก๋ำกาดำ”

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านทิศตะวันออก แบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มเป็นภาพบุคคลขนาดใหญ่เกือบเท่าจริงอยู่บริเวณริมบานหน้าต่าง สันนิษฐานว่าเป็นภาพเหมือนของผู้อุปถัมภ์หรือบุคคลสำคัญในท้องถิ่น ส่วนภาพในพื้นที่ที่เหลือเป็นภาพเล่าเรื่องแบ่งออกเป็นช่องๆ โดยเขียนภาพชาดกพื้นเมืองเรื่อง “ก๋ำกาดำ” คั่นแต่ละช่องด้วยภาพลายคลื่นน้ำ งู และตะขาบ การเรียงลำดับภาพจิตรกรไม่ได้วาดภาพด้วยวิธีการเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อน – หลัง แต่จัดวางการเล่าเรื่องให้ผสมปะปนกันไปตลอดทั้งแผงด้านทิศตะวันออก
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
2014/05/25
RESOURCE TYPE:
จิตกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ภาพเหมือนของผู้อุปถัมภ์หรือบุคคลสำคัญในท้องถิ่น, สถาปัตยกรรมล้านนา, เครื่องแต่งกายล้านนาโบราณ, ผ้าซิ่น, ผ้าซิ่นตีนจก, ผ้าซิ่นต๋า, เครื่องเขิน, ลายสักยันต์
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดเวียงต้า (ทิศตะวันออก)
IMAGE CODE:
02_27_20140525_MR01_01_01
SUBJECT AGE:
พ.ศ. 2380-2410
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
มูลนิธิไร่แม่ฟ้าหลวงและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 * 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels