ภาพแถวล่างฝั่งซ้ายเป็นนรกขุมที่ 1 โลหะกุมภีนรก

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพแถวล่างฝั่งซ้ายเป็นนรกขุมที่ 1  โลหะกุมภีนรก (นรกหม้อโลหะ) นายนิริยบาลใช้หอกเสียบสัตว์นรก โยนลงในหม้อโลหะ  น้ำทองแดงพัดพาสัตว์จมลงไปแล้วเวียนขึ้นมา ร้อนเจ็บปวด ทรมาน เวียนไปมาเช่นนี้จนหมดเศษกรรมการกระทำผิดศีลข้อ 1 ปาณาติบาต
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-06_46
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2431
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
96.33 x 60.91 cm.
DIGITAL SIZE:
3080 x 2300 Pixels.