ภาพชุด : นายห้างป่าไม้ในลำปาง

SKU: DC_PT_02_25_20191008_PH01_50 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายชายชาวต่างชาติ เรียงลำดับจากขวาไปซ้าย คนกลาง (คนที่ 3 นับจากซ้ายมือ) คือ Mr.Frank R Frere เเละชายชาวต่างชาติไม่ทราบนาม ขณะนั่งสนทนา เเละพักผ่อนที่บ้านพักในเมืองลำปาง สันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงเทศกาล เพราะมีการประดับตกเเต่งบ้านพัก
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
08/03/2556
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
คุณสุวภรณ์ ชูโต เเละคุณลาวัลย์ อินต๊ะรัตน์ 
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
ลำปาง
IMAGE CODE:
DC_PT_02_25_20191008_PH01_50
SUBJECT AGE:
ประมาณปีพ.ศ.2470 – 2480
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
คุณสุวภรณ์ ชูโต,คุณลาวัลย์ อินต๊ะรัตน์
COVERAGE:
คุณสุวภรณ์ ชูโต เเละคุณลาวัลย์ อินต๊ะรัตน์ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ภาคเหนือประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
2621*1765 Pixels