ภาพถ่ายชายชาวอำเภอนาหมื่นไม่ทราบนาม

SKU: 02_29_20140320_PH01_08 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายชายชาวอำเภอนาหมื่นไม่ทราบนาม ในชุดแต่งกายพนักงานรถไฟ ที่อดีตเคยทำงานที่สถานีรถไฟ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
20/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านบ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
อำเภอนาหมื่น
IMAGE CODE:
02_29_20140320_PH01_08
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2495-2498
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ชุลีพร สิริมาวรวุฒิ
COVERAGE:
บ้านบ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
5” x 6.5”
DIGITAL SIZE:
4014*5968 Pixels