ภาพถ่ายบุคคลหมู่ไม่ทราบนาม

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายบุคคลหมู่ไม่ทราบนาม ณ บ้านคงสถาน ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน หญิงคนแรกและคนที่สองจากขวา และหญิงคนขวาสุดสวมซิ่นป้อง เป็นซิ่นแบบพิเศษอีกรูปแบบที่พบได้เฉพาะที่เมืองน่านเท่านั้น และจะเห็นหญิงคนที่สองจากขวาสวมใส่กำไลเงินมีลักษณะเป็นเส้นเกลียวเงินที่เป็นของที่ใช้เฉพาะชาวไทลื้อเท่านั้น
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
20/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ซิ่นป้อง เป็นซิ่นแบบพิเศษอีกรูปแบบที่พบได้เฉพาะที่เมืองน่านเท่านั้น
COVERAGE:
บ้านสถาน อ.นาน้อย จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
อำเภอนาหมื่น
IMAGE CODE:
02_29_20140320_PH01_03
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2494-2495
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศรีราน ปาวิชัย
COVERAGE:
บ้านสถาน อ.นาน้อย จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
6.5” x 8.5”
DIGITAL SIZE:
11298*8868 Pixels