ภาพถ่ายหญิงไม่ทราบนาม แต่งกด้วยเครื่องแต่งกายยุค 70

SKU: 02_29_20140320_PH01_17 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายหญิงไม่ทราบนาม แต่งกด้วยเครื่องแต่งกายยุค 70 ที่โรงเรียนบ้านร้องเข็ม อ.ร้องกว้าง จ.แพร่
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
20/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
การแต่งกายยุค 70 เป็นที่นิยมอย่างมากจนทำให้การแต่งกายดั่งเดิมกลายเป็นของล้าสมัยและถูกลืม
COVERAGE:
บ้านหมู่ 5 บ้านบ่อแก้ว อ.นาน้อย จ. น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
อำเภอนาหมื่น
IMAGE CODE:
02_29_20140320_PH01_17
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2515-2516
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
นางสมพร เข็มทอง
COVERAGE:
บ้านหมู่ 5 บ้านบ่อแก้ว อ.นาน้อย จ. น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
3.5” x 3.5”
DIGITAL SIZE:
2620*3757 Pixels