ภาพถ่ายหมู่พระสงฆ์ไม่ทราบนาม

SKU: 02_29_20130803_PH6_05 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายหมู่พระสงฆ์ไม่ทราบนาม และเณรสององค์ที่นั่งด้านหน้าเป็นหลานของผู้วายชนม์ ได้บวชเพื่ออุทิศส่วนกุศล ถ่ายภาพพร้อมกันหน้าปราสาทพิธีศพคุณแม่ตี้ สุวรรณสิทธิ์ ซึ่งปราสาทนี้มีลักษณะสามยอดเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองน่าน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
03/08/2556
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ปราสาทพิธีศพรูปแบบเมืองน่าน
COVERAGE:
วัดกู่คำ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดกู่คำ
IMAGE CODE:
02_29_20130803_PH6_05
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2490-2492
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
พระครูปลัดเจ้าอาวาสวัดกู่คํา
COVERAGE:
วัดกู่คำ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
5” x 7”
DIGITAL SIZE:
1795*2399 Pixels