ภาพถ่ายหมู่พระสงฆ์

SKU: 02_29_20130803_PH6_06 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายหมู่พระสงฆ์ ตำรวจและประชาชนไม่ทราบนาม ถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกหน้าปราสาทพิธีศพนายตำรวจไม่ทราบนาม ที่จัดภายในวัดกู่คำ ปราสาทศพนี้เป็นรูปแบบของเมืองน่าน มีความคล้ายกับเมืองอื่นๆในล้านนามีเพียงการตกแต่งที่แตกต่างออกไป ด้านหลังจะมองเห็นพระวิหารด้านหลังที่มีลักษณะของหลังคาพระวิหารเดิมก่อนมีการซ่อมบำรุง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
03/08/2556
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ปราสาทพิธีศพรูปแบบเมืองน่าน
COVERAGE:
วัดกู่คำ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดกู่คำ
IMAGE CODE:
02_29_20130803_PH6_06
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2470-2480
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
พระครูปลัดเจ้าอาวาสวัดกู่คํา
COVERAGE:
วัดกู่คำ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
5” x 7”
DIGITAL SIZE:
2635*1781 Pixels