ภาพถ่ายหมู่เพื่อเป็นที่ระลึกหน้าปราสาทพิธีศพ

SKU: 02_29_20130317_PH06_03 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายหมู่เพื่อเป็นที่ระลึกหน้าปราสาทพิธีศพ คาดว่าน่าจะเป็นเจ้านายเมืองน่าน ที่มียศและบรรดาศักดิ์สูง เนื่องจากผู้คนที่อยู่ในภาพถ่ายล้วนแต่งชุดขาว ถือเป็นการให้เกียรติแก่ผู้วายชนม์ที่มียศสูงศักดิ์ อีกทั้งรูปแบบของปราสาทพิธีศพแบบพิเศษที่สามัญชนไม่สามารถใช้ได้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
17/03/2556
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ภาพถ่ายภาพนี้ต้นฉบับอยู่ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
IMAGE CODE:
02_29_20130317_PH06_03
SUBJECT AGE:
ไม่ทราบปี พ.ศ.
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
2653*1769 pixels