ภาพชุด : นายห้างป่าไม้ในลำปาง

SKU: DC_PT_02_25_20191008_PH01_96 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่าย Kathleen van Millingen ขณะกำลังเล่นกีฬากอล์ฟ ที่ข่วงโปโล (ละกอนสปอร์ตคลับ) หรือสวนเขลางค์นคร ในปัจจุบัน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
08/03/2556
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ข่วงโปโลนครลำปาง สร้างขึ้นในสมัยของเจ้าหลวงบุญวาทย์วงษ์มานิต เป็นเจ้าผู้ครองนครลำปาง ระยะนั้นมีฝรั่งหลายชาติเข้ามาทำไม้ โดยนายมิลเลอร์ ได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งที่บริเวณบ้านดง ในปี พ.ศ.2449 ทำเป็นสโมสรการกีฬานครลำปางขึ้น ถือว่าเป็นสโมสรกีฬาสากลแห่งแรกในมณฑลพายัพ ซึ่งปัจจุบันคือ บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นครลำปาง
COVERAGE:
คุณสุวภรณ์ ชูโต เเละคุณลาวัลย์ อินต๊ะรัตน์ 
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
ลำปาง
IMAGE CODE:
DC_PT_02_25_20191008_PH01_96
SUBJECT AGE:
ประมานปีพ.ศ.2470 – 2480
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
คุณสุวภรณ์ ชูโต เเละคุณลาวัลย์ อินต๊ะรัตน์ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ภาคเหนือประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
2621*1765 Pixels