ภาพนรกภูมิขุมที่ 4 ตามโพทนะนรก (นรกน้ำทองแดง)

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมบริเวณด้านล่างข้างหน้าต่างฝั่งขวา เขียนภาพนรกภูมิขุมที่ 4 ตามโพทนะนรก (นรกน้ำทองแดง) นรกขุมนี้มีพื้นเป็นเหล็กเผา มีไฟลุกโชน มีหม้อโลหะต้มน้ำทองแดง เขียนภาพนายนิรยบาลขณะกำลังจับสัตว์นรกให้นอนลงบนพื้นเหล็กแดง และใช้หอก ดาบ ฆ้อน ทุบ เเทง ฟัน เเละใช้คีมงัดปาก เอาน้ำทองแดงกรอกปาก ร่างกายสัตว์นรกจะพุพอง เป็นเช่นนั้นจนกว่าจะหมดกรรม อดีตเป็นมนุษย์กระทำผิดศีลข้อ 5 สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี มักดื่มสุราเมรัยสิ่งเสพติด ทำให้มึนเมาขาดสติสัมปชัญญะ
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรม
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_07
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรม
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
111.24×127.94 cm.
DIGITAL SIZE:
4130*5000 Pixels