วัดเวียงต้า (ทิศตะวันออก) นายน้อย สิทธิสอน เข้าใจเป็นศรัทธาหรือผู้อุปถัมภ์วัดเวียงต้า

SKU: 02_27_20140525_MR01_01_06 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพนายน้อย สิทธิสอน เข้าใจเป็นศรัทธาหรือผู้อุปถัมภ์วัดนี้ แสดงลักษณะการแต่งกายของบุรุษชาวล้านนาในช่วงราวรัชกาลที่ 4 – 5 โดยตัดผมทรงมหาดไทย ที่หูประดับด้วยช่อดอกไม้ที่รูหู เหน็บบุหรี่พื้นเมือง ที่เรียกว่า “มูลีขี้โย” สวมเสื้อคอตั้งแขนกระบอก สองชั้น ชั้นในเป็นเสื้อสีขาว ชั้นนอกเป็นเสื้อสีครามซับในแดง มีดอกในตัว
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
2014/05/25
RESOURCE TYPE:
จิตกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
นายน้อย สิทธิสอน ศรัทธาหรือผู้อุปถัมภ์วัดเวียงต้า
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดเวียงต้า (ทิศตะวันออก)
IMAGE CODE:
02_27_20140525_MR01_01_06
SUBJECT AGE:
พ.ศ. 2380-2410
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
มูลนิธิไร่แม่ฟ้าหลวงและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
0.49 * 0.84 เมตร
DIGITAL SIZE:
4547 x 5706 Pixels