วัดเวียงต้า (ทิศตะวันออก) ก๋ำกาดำให้ยกทัพมารอนอกเมืองพรหมทัตเพื่อขอเข้าพบพระบิดา แต่กาละเสนายุยงให้ท้าวพรหมทัตยกทัพออกมาต้าน

SKU: 02_27_20140525_MR01_01_4_2 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพนี้เป็นเหตุการณ์ขณะที่ก๋ำกาดำให้ยกทัพมารอนอกเมืองพรหมทัตเพื่อขอเข้าพบพระบิดา แต่กาละเสนายุยงให้ท้าวพรหมทัตยกทัพออกมาต้าน ขณะที่เดินทัพออกมานั้นเอง กาละเสนาก็ถูกธรณีสูบลงนรกไปในที่สุด
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
2014/05/25
RESOURCE TYPE:
จิตกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
เครื่องแต่งกายล้านนาโบราณ, ลายสักยันต์
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดเวียงต้า (ทิศตะวันออก)
IMAGE CODE:
Image Code 02_27_20140525_MR01_01_4_2
SUBJECT AGE:
พ.ศ. 2380-2410
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
มูลนิธิไร่แม่ฟ้าหลวงและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
0.8 * 0.4 เมตร
DIGITAL SIZE:
6496 x 4872 Pixels