วัดเวียงต้า (ทิศตะวันออก) กล่าวถึงนางจันทเทวีภายหลังถูกขับออกจากวัง ได้มาขออาศัยอยู่กับสองตายายที่อยู่ชายป่า

SKU: 02_27_20140525_MR01_01_3_3 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
กล่าวถึงนางจันทเทวีภายหลังถูกขับออกจากวัง ได้มาขออาศัยอยู่กับสองตายายที่อยู่ชายป่า ในภาพจะเห็นลักษณะเรือนล้านนาประดับจั่วหลังคาด้วยกาแลที่เป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังเขียนภาพการคลอดลูกแบบโบราณ โดยแม่จับผ้าที่โยงอยู่ด้านบนเเละกำลังออกแรงเบ่ง เพื่อให้เด็กทารกคลอดออกมา
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
2014/05/25
RESOURCE TYPE:
จิตกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
สถาปัตยกรรมล้านนา, เครื่องแต่งกายล้านนา, ผ้าซิ่น, ผ้าซิ่นตีนจก, ผ้าซิ่นต๋า, ซิ่นก่านคอควาย, การคลอดลูกแบบโบราณ  – ซิ่นก่านคอควายเป็นซิ่นที่พบในเฉพาะเมืองแพร่เท่านั้น
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดเวียงต้า (ทิศตะวันออก)
IMAGE CODE:
02_27_20140525_MR01_01_3_3
SUBJECT AGE:
พ.ศ. 2380-2410
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
มูลนิธิไร่แม่ฟ้าหลวงและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
1.04 * 0.5 เมตร
DIGITAL SIZE:
6495 x 4708 Pixels