วัดเวียงต้า (ทิศเหนือ) ภาพปราสาทของนางเกี๋ยงคำ

SKU: 02_27_20140525_MR01_02_6 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพปราสาทของนางเกี๋ยงคำ เมื่อนั้นนางเกี๋ยงคำได้นำนกแขกเต้ามาเลี้ยง เป็นเหตุให้หงส์ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของเจ้าแสงเมืองนำความไปบอกเจ้าแสงเมืองถึงคำล่ำลือเรื่องของนางเกี๋ยงคำ เมื่อเจ้าเเสงเมืองสามารถเดินทางออกจากถ้ำได้จึงได้เเวะพักยังศาลาแห่งหนึ่งก่อนเข้าเมือง เมื่อนั้นมีนางกำนัลเห็นชายหนุ่มท่าทางงดงามจึงเข้าไปสอบถามและนำไปบอกแก่นางเกี๋ยงคำ
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
2014/05/25
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
สถาปัตยกรรมล้านนา, เครื่องแต่งกายล้านนาโบราณ, ผ้าซิ่น, ผ้าซิ่นตีนจก, ผ้าซิ่นต๋า, นุ่งโจงกระเบน, เครื่องเขิน – การที่มีนางกำนัลมาจากภาคกลางถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติของล้านนาสมัยโบราณ
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดเวียงต้า (ทิศเหนือ)
IMAGE CODE:
02_27_20140525_MR01_02_6
SUBJECT AGE:
พ.ศ. 2380-2410
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
มูลนิธิไร่แม่ฟ้าหลวงและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
1.77 * 0.84 เมตร
DIGITAL SIZE:
6455 x 4600 Pixels