วัดเวียงต้า (ทิศใต้) ปราสาทเมืองเชียงทอง เจ้าแสงเมืองครองเมืองพร้อมด้วยนางเกี๋ยงคำ มเหสีคอยปรนนิบัติพัดวี

SKU: 02_27_20140525_MR01_04_6 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพปราสาทเมืองเชียงทอง เจ้าแสงเมืองครองเมืองพร้อมด้วยนางเกี๋ยงคำในตำแหน่งมเหสี คอยปรนนิบัติพัดวี บริเวณชานปราสาทจัดให้มีการมหรสพสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ด้วยคณะช่างซอที่ร่ายรำอย่างงดงาม
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
2014/05/25
RESOURCE TYPE:
จิตกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ช่างซอคือการละเล่นดนตรีและฟ้อนรำของชาวล้านนา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดเวียงต้า (ทิศใต้)
IMAGE CODE:
02_27_20140525_MR01_04_6
SUBJECT AGE:
พ.ศ. 2380-2410
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
มูลนิธิไร่แม่ฟ้าหลวงและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
1.44 * 0.84 เมตร
DIGITAL SIZE:
5866 x 4256 Pixels