วัดเวียงต้า (ทิศใต้) ปราสาทเมืองเชียงทอง พระเจ้าสัญชัยพร้อมด้วยมเหสีออกว่าราชการ

SKU: 02_27_20140525_MR01_04_5 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพปราสาทเมืองเชียงทอง พระเจ้าสัญชัยพร้อมด้วยมเหสีออกว่าราชการ ด้านนอกกำแพงวังเป็นชาวต่างชาติสองคน ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าจิตรกรได้พบเห็นชาวต่างชาติที่เริ่มเข้ามาในดินแดนล้านนามากขึ้น จึงนำมาบันทึกไว้ในภาพนี้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
2014/05/25
RESOURCE TYPE:
จิตกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
การเริ่มมีชาวต่างชาติเข้ามาสู่ดินแดนล้านนา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดเวียงต้า (ทิศใต้)
IMAGE CODE:
02_27_20140525_MR01_04_5
SUBJECT AGE:
พ.ศ. 2380-2410
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
มูลนิธิไร่แม่ฟ้าหลวงและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
1.65 * 0.84 เมตร
DIGITAL SIZE:
5640 x 3733 Pixels