ภาพพระพุทธเจ้า 5 พระองค์

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง เขียนภาพพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ประกอบด้วยพระกกุสันธพุทธเจ้า,พระโกนาคมนพุทธเจ้า,พระกัสสปพุทธเจ้า,พระโคตมพุทธเจ้า เเละพระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้า อนึ่งช่างเขียนยังเขียนภาพพระโพธิสัตว์ทั้ง 5 พระองค์ ทรงสวมเครื่องทรงเทวดา แบบพม่า ส่วนพระมารดาแม่กาเผือก หรือ ฆฏิกามหาพรหม ทรงสวมเครื่องทรงมหาเทวีแบบพม่ากล่าวคือ เสื้อมีครีบติดเหนือไหล่ ทำผมมวยสูงแบบหญิงชาวพม่าไว้ด้านหลัง นุ่งผ้าซิ่น หรือที่เรียกว่า “ซิ่นต๋า” ซึ่งเป็นผ้าซิ่นที่มีลวดลาย เป็นเส้นในแนวขวางลำตัว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าซิ่นที่นิยมในหมู่หญิงไทยวนในอดีต ของดินเเดนล้านนา
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรม
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_23
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรม
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
78.98×43.97 cm..
DIGITAL SIZE:
4130*5000 Pixels