ภาพพุทธประวัติทั้งหมด 3 ตอน

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพช่องที่สามจากล่าง ประกอบด้วภาพพุทธประวัติทั้งหมด 3 ตอนเช่นเดียวกับช่องที่สอง โดยภาพจะเริ่มเรื่องฝั่งขวามือสุดของช่องภาพนี้ ประกอบด้วยภาพวาดในบริเวณขวามือและซ้ายมือภาพบริเวณนี้ชำรุดเสียหายค่อนข้างมากและถูกซ่อมแซมมาแล้ว จากภาพในช่องขวามือเป็นรูปร่างคล้ายพระสัมมาพระพุทธเจ้าประทับยืนอยู่บนต้นไม้น่าจะพอสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นตอนยมกปาฎิหาริย์ ถัดมากลางช่องเป็นภาพพระสัมมาพระพุทธเจ้าประทับนั่งปางมารวิชัยใต้ต้นไม้ น่าจะเป็นตอนมารวิชัยปริวัตต์ ซ้ายมือสุดภาพบริเวณนี้ชำรุดเสียหายค่อนข้างมากและได้ผ่านการซ่อมแซมมาแล้วเช่นกัน จากรูปร่างของภาพในตอนนี้น่าจะพอสันนิษฐานได้ว่าเป็นภาพปางปรินิพพาน

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
01/07/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรม
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพพระบฎ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190805_MR26-01_09
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 – 21 (พ.ศ.1900 – 2100)
CATEGORY:
พระบฏ จิตรกรรมบนผืนผ้า
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
32.67 x 11.11 in.
DIGITAL SIZE:
5222 x 2500 Pixels.