วัดเวียงต้า (ทิศตะวันออก) ก๋ำกาดำถอดรูปผิวดำ เหาะขึ้นไปยังสวรรค์พร้อมกับพระอินทร์ เพื่อไปตอบปัญหาธรรม

SKU: 02_27_20140525_MR01_01_5_1 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพริมซ้ายสุดแสดงภาพ กล่าวถึงก๋ำกาดำถอดรูปผิวดำ เหาะขึ้นไปยังสวรรค์พร้อมกับพระอินทร์ เพื่อไปตอบปัญหาธรรม ด้านล่างเป็นเหล่าเสนาอำมาตย์และท้าวพาราณสีตกตะลึงที่ก่ำก๋าดำสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
2014/05/25
RESOURCE TYPE:
จิตกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
SOURCE:
จิตกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดเวียงต้า (ทิศตะวันออก)
IMAGE CODE:
02_27_20140525_MR01_01_5_1
SUBJECT AGE:
พ.ศ. 2380-2410
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
มูลนิธิไร่แม่ฟ้าหลวงและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
DIGITAL SIZE:
6358 x 4760 Pixels