วัดเวียงต้า (ทิศเหนือ) ศาลาที่พักคนเดินทาง สร้างโดยนางเกี๋ยงคำ

SKU: 02_27_20140525_MR01_02_6_6 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพศาลาที่พักคนเดินทาง นางเกี๋ยงคำให้สร้างขึ้นเพื่อต้องการติดตามข่าวคราวของเจ้าแสงเมืองที่หายไปในถ้ำ เมื่อเจ้าแสงเมืองออกจากถ้ำได้แล้ว ก็ได้มาพักที่ศาลานี้และนางกำนัลของนางเกี๋ยงคำมาพบเข้า ก็นำไปบอกแก่นางเกี๋ยงคำ
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
2014/05/25
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
สถาปัตยกรรมล้านนา, เครื่องแต่งกายล้านนาโบราณ, ผ้าซิ่น, ผ้าซิ่นต๋า, นุ่งโจงกระเบน – การวาดภาพบันทึกรายละเอียดของภูมิประเทศในบริเวณนั้นๆลงในจิตรกรรมด้วย
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดเวียงต้า (ทิศเหนือ)
IMAGE CODE:
02_27_20140525_MR01_02_6_6
SUBJECT AGE:
พ.ศ. 2380-2410
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
มูลนิธิไร่แม่ฟ้าหลวงและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
0.75 * 0.85 เมตร
DIGITAL SIZE:
4872 x 6496 Pixels