วัดเวียงต้า (ทิศตะวันออก) อี่นายสีเวย

SKU: 02_27_20140525_MR01_01_7 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพอี่นายสีเวย เข้าใจว่าเป็นศรัทธาหรือผู้อุปถัมภ์วัด แสดงการแต่งกายตามจารีตของสตรีชาวล้านนา คือ มวยผมไว้ที่ท้ายทอยประดับดอกไม้ สวมลานหูขนาดใหญ่ ประดับแขนด้วยกำไลทอง ห่มผ้าคล้องไหล่ไปทางด้านหลัง นุ่งผ้าซิ่นตาลายขวางต่อเชิงสีแดงสด
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
2014/05/25
RESOURCE TYPE:
จิตกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
นางสีเวย ศรัทธาหรือผู้อุปถัมภ์วัดเวียงต้า
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดเวียงต้า (ทิศตะวันออก)
IMAGE CODE:
02_27_20140525_MR01_01_7
SUBJECT AGE:
พ.ศ. 2380-2410
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
มูลนิธิไร่แม่ฟ้าหลวงและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
0.43 * 0.84 เมตร
DIGITAL SIZE:
4872 x 6330 Pixels