พระบฏกรุวัดเจดีย์สูง

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนรูปพระจันทร์ กล่าวถึงพระจันทร์ ที่ปรากฏในวรรณคดีพุทธศาสนา หมายถึงแสงสว่างที่ทำให้เกิดปัญญา พระจันทร์ปรากฏในท้องฟ้ายามค่ำคืน ทอแสงสว่างแก่สรรพสัตว์ เฉกเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า หรือพระโพธิสัตว์ ที่ใช้ธรรมะขจัดอวิชชา คือความมืดมิด ไร้ปัญญาของมวลมนุษย์ การใช้พระจันทร์เป็นความเปรียบในอรรถกถาชาดกมี 58 เรื่อง ปรากฏ 4 ลักษณะ ได้แก่ พระจันทร์ปรากฏร่วมกับราหู พระจันทร์ปรากฏร่วมกับพระอาทิตย์ พระจันทร์ปรากฏร่วมกับท้องฟ้า และปรากฏโดยลำพัง เป็นต้น (Supak Mahavarakorn, 2552) ส่วนภาพพระบฏผืนนี้ ช่างเขียนในลักษณะเป็นรูปวงกลมสีขาว ภายในมีกระต่าย ตัดเส้นด้านนอกด้วยสี 2 สี ได้แก่ สีน้ำเงินอ่อนด้านในและสีดําด้านนอก พระจันทร์         ที่ปรากฏในภาพพระบฏนั้น เป็นพระจันทร์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจักรวาล เนื่องจากพระอาทิตย์และพระจันทร์จะโคจรอยู่เหนือยอดเขายุคันธร อันเป็นหนึ่งในเขาสัตบริภัณฑ์ ซึ่งอยู่ต่ำกว่าเขาพระสุเมรุ ซึ่งนิยมมักนิยมเขียนอย่างมากในศาสนสถานของไทย เช่น จิตรกรรมฝาผนังวัดป่าแดด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และ ลายคําวิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
18/06/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
พระบฏ จิตรกรรมบนผืนผ้า
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
พระบฏ คือ ผืนผ้าที่มีรูปพระพุทธเจ้าเป็นต้น และแขวนไว้เพื่อบูชา คำว่า บฏ มาจากคำในภาษาบาลีว่า ปฏ (อ่านว่า ปะ-ตะ) แปลว่า ผ้าทอ หรือ ผืนผ้า ส่วนมากเป็นผ้าแถบยาว มีวาดภาพพระพุทธเจ้า นิยมแขวนไว้ในสถานที่จัดพิธีกรรมในพุทธศาสนา ใช้แทนที่พระพุทธรูป เพื่อเป็นที่เคารพบูชา ในล้านนาเรียกกันว่า “ตุงค่าว” หรือ ตุงค่าวธรรม ในประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น เทศน์มหาชาติ เเละตั้งธรรมหลวง เป็นต้น
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190805_MR26-01_23
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 – 21 (พ.ศ.1900 – 2100)
CATEGORY:
พระบฏ จิตรกรรมบนผืนผ้า
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
11 x 5.5 in.
DIGITAL SIZE:
5222 x 2500 Pixels.