ภาพเขียนเจ้าสุริราออกรับหน้า นางรัมพรังสี

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนเจ้าสุริราออกรับหน้า นางรัมพรังสี เขียนภาพขณะทั้งสองสนทนากันด้วยความพอใจซึ่งกันและกัน อนึ่งภาพเขียนในตอนนี้เขียนรูปแบบการแต่งกายของเจ้านาย เชื้อสายกษัตริย์ กล่าวคือ เขียนภาพชายเปลือยท่อนบน มวยผมและโพกผ้าทับ นุ่งผ้าคล้ายการโจงกระเบน มีลวดลายแบบผ้าพม่า ส่วนหญิงสาว มีผ้าแถบมาคลุมไหล่ เเละเปลือยอก นุ่งผ้าซิ่น “ซิ่นต๋า” เป็นผ้าซิ่นที่มีลวดลายเส้นในแนวขวางลำตัว เเละทำผมมุ่นมวยต่ำไว้ด้านหลัง การนุ่งผ้าลักษณะนี้เป็นการเเต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของหญิงชาวไทยวนในอดีตของล้านนา
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรม
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_10
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรม
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
67.10×31.75 cm.
DIGITAL SIZE:
4130*5000 Pixels