วัดเวียงต้า (ทิศตะวันออก) กล่าวถึงนางจันทเทวีครั้นเมื่อแพเเตกถูกพัดไปติดฝั่งเมืองมิลิถาและอาศัยอยู่กับแม่เฒ่า

SKU: 02_27_20140525_MR01_01_2_2 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
กล่าวถึงนางจันทเทวีครั้นเมื่อแพเเตกถูกพัดไปติดฝั่งเมืองมิลิถาและอาศัยอยู่กับแม่เฒ่า ครั้นพระอินทร์ได้เหาะมารรับตัวนางจันทเทวีขึ้นไปพบกับก๋ำกาดำบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
2014/05/25
RESOURCE TYPE:
จิตกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
สถาปัตยกรรมล้านนา, เครื่องแต่งกายล้านนา, ผ้าซิ่น, ผ้าซิ่นตีนจก, ผ้าซิ่นต๋า
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดเวียงต้า (ทิศตะวันออก)
IMAGE CODE:
02_27_20140525_MR01_01_2_2
SUBJECT AGE:
พ.ศ. 2380-2410
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
มูลนิธิไร่แม่ฟ้าหลวงและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
1.11 * 0.55 เมตร
DIGITAL SIZE:
6496 x 7872 Pixels