วัดเวียงต้า (ทิศตะวันออก) กล่าวถึงก๋ำกาดำแพแตก ครั้นไปตกถึงฝั่ง ณ อุทยานเมืองพาราณสี

SKU: 02_27_20140525_MR01_01_2_1 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
กล่าวถึงก๋ำกาดำแพแตก ครั้นไปตกถึงฝั่ง ณ อุทยานเมืองพาราณสี เเละเดินหลงเข้าไปในอุทยานแห่งหนึ่ง ซึ่งได้แอบขโมยกินผลไม้ จนแม่เฒ่าปักขิกาคนดูแลสวนผิดสังเกต จึงสร้างบ่วงดักจับก๋ำกาดำได้ในที่สุด และนำตัวไปเลี้ยงเพื่อหวังจะใช้สอย แต่ด้วยบารมีของพระโพธิสัตว์เเม่เฒ่าจึงต้องเลี้ยงดูเสมือนบุตรบุญธรรม ในภาพมุมล่างก๋ำกาดำถูกสาวชาววังดูถูกดูแคลนกับสาวชาววังเมืองพาราณสี
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
2014/05/25
RESOURCE TYPE:
จิตกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดเวียงต้า (ทิศตะวันออก)
IMAGE CODE:
02_27_20140525_MR01_01_2_1
SUBJECT AGE:
พ.ศ. 2380-2410
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
มูลนิธิไร่แม่ฟ้าหลวงและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
1.35 * 0.6 เมตร
DIGITAL SIZE:
6021 x 4409 Pixels