วัดเวียงต้า (ทิศตะวันออก) นางสิงคีมเหสีน้อยของท้าวพรหมทัตไปยุยงให้กาละกะเสนายกทัพออกไปนอกเมือง เพื่อต้านทัพของก่ำก๋าดำ

SKU: 02_27_20140525_MR01_01_10 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพในช่องนี้เป็นเรื่องราวในตอนท้ายเรื่อง โดยเริ่มจากด้านซ้ายเป็นภาพนางสิงคีมเหสีน้อยของท้าวพรหมทัตไปยุยงให้กาละกะเสนายกทัพออกไปนอกเมือง เพื่อต้านทัพของก่ำก๋าดำ ส่วนนางสิงคีเมื่อเดินลงเรือนไปก็ถูกธรณีสูบตกนรก ฝ่ายท้าวพรหมท้ายที่สุดได้เข้าใจเรื่องราวต่างๆก็ให้ต้อนรับเอานางจันทเทวีและก่ำก๋าดำเข้ามาในเมือง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
2014/05/25
RESOURCE TYPE:
จิตกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
สถาปัตยกรรมล้านนา, เครื่องแต่งกายล้านนา, ผ้าซิ่น, ผ้าซิ่นตีนจก, ผ้าซิ่นต๋า, เครื่องเขิน
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดเวียงต้า (ทิศตะวันออก)
IMAGE CODE:
02_27_20140525_MR01_01_10
SUBJECT AGE:
พ.ศ. 2380-2410
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
มูลนิธิไร่แม่ฟ้าหลวงและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
2.10 * 0.84 เมตร
DIGITAL SIZE:
6306 x 3240 Pixels