ระหัดวิดน้ำโบราณในแม่น้ำใกล้เมืองเชียงราย

SKU: 02_23_20171026_PH07_77 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงราย
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY (The land and People of Northern Siam.) Reginald Le May หน้าที่ 190เป็นภาพที่มีคำอธิบายว่า ”ระหัดวิดน้ำโบราณในแม่น้ำใกล้เมืองเชียงราย” ในอดีตกาลตามแม่น้ำใหญ่ในล้านนาจะมีการติดตั้งระหัดวิดน้ำที่ทำจากไม้หรือที่เรียกกันในภาษาล้านว่า ”หลุก” เพื่อวิดน้ำเข้าไร่นานับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของชนชาตินี้มาตั้งแต่อดีตกาล
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
26/10/2560
RESOURCE TYPE:
Image
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายประกอบหนังสือ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
AN ASIAN ARCADY
IMAGE CODE:
02_23_20171026_PH07_77
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ร.ศ.กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
1200 × 785
DIGITAL SIZE:
7708 × 5041