พระบฏกรุวัดเจดีย์สูง

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ลายมุมและลายวงโค้งสามหยัก พระบฏผืนนี้เขียนลายประดับมุม ซึ่งพบเพียงที่มุมบนของภาพพระบฏ 2 ลายเท่านั้น สภาพชํารุดไม่สมบรูณ์ มีลักษณะเป็นลวดลายที่ประดับอยู่ที่มุมของภาพตรงกลางนั้น เป็นรูปวงโค้งสีเหลืองตัดเส้นสีทอง ถัดออกมายังเป็นรูปวงโค้งอยู่เช่นเดิมแต่เปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินไล่น้ำหนักสี ตัดเส้นขอบด้วยสีขาว เป็นวงโค้งมีหยักโดยรอบหลายหยักสีแดงไล่น้ำหนักสี ตัดเส้นของด้วยสีแดง ด้านนอกนั้นเป็นกลีบโค้งทรงสามเหลี่ยม มีหยัก 2 หยัก กลีบที่อยู่ตรงกลางนั้นเป็นสีเขียว ส่วนอีกสองกลีบที่อยู่ด้านข้างเป็นสีน้ำเงิน กลีบเหล่านี้มีไส้ในเป็นวงโค้งสีม่วงไล่น้ำหนักสี ส่วนที่ซ่อนอยู่ด้านนอก เป็นเส้นโค้งมี 1 หยัก ภายในระบายสีแดงไล่น้ำหนักสี ตัดเส้นขอบด้วยสีแดง เป็นต้น

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
18/06/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
พระบฏ จิตรกรรมบนผืนผ้า
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
พระบฏ คือ ผืนผ้าที่มีรูปพระพุทธเจ้าเป็นต้น และแขวนไว้เพื่อบูชา คำว่า บฏ มาจากคำในภาษาบาลีว่า ปฏ (อ่านว่า ปะ-ตะ) แปลว่า ผ้าทอ หรือ ผืนผ้า ส่วนมากเป็นผ้าแถบยาว มีวาดภาพพระพุทธเจ้า นิยมแขวนไว้ในสถานที่จัดพิธีกรรมในพุทธศาสนา ใช้แทนที่พระพุทธรูป เพื่อเป็นที่เคารพบูชา ในล้านนาเรียกกันว่า “ตุงค่าว” หรือ ตุงค่าวธรรม ในประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น เทศน์มหาชาติ เเละตั้งธรรมหลวง เป็นต้น
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190805_MR26-01_36
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 – 21 (พ.ศ.1900 – 2100)
CATEGORY:
พระบฏ จิตรกรรมบนผืนผ้า
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
9.30 x 3.5 in.
DIGITAL SIZE:
5222 x 2500 Pixels.