แผ่นที่ 19 กัณฑ์ที่ 8 กัณฑ์กุมาร กล่าวถึงพระกัณหาเเละชาลี ถูกเฒ่าชูชกตีเฆี่ยนตีเเละกระทำรุนแรง ทรงร่ำไห้หาพระบิดาเเละพระมารดา (จิตรกรรมภาพพระบฏเขียนลงบนกระดาษ)

SKU: 02_25_20150207_MR25-01_43 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพวาดในแผ่นที่ 19 กัณฑ์ที่ 8 กัณฑ์กุมาร กล่าวถึงพระกัณหาเเละชาลี ถูกเฒ่าชูชกตีเฆี่ยนตีเเละกระทำรุนแรง ทรงร่ำไห้หาพระบิดาเเละพระมารดา พระเวสสันดรทรงกันแสง พระองค์ทรงตั้งมั่นในสัจจะที่พระองค์ตั้งจิตไว้ในทานบารมีของพระองค์ 
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดปงสนุกเหนือ
IMAGE CODE:
02_25_20150207_MR25-01_43
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
MATERIAL:
กระดาษสา
CATEGORY:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์, ดร.อนุกูล ศิริพันธ์
COVERAGE:
วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
65.5 x 139 cm
DIGITAL SIZE:
2298 x 4570 Pixels