แผ่นที่ 26 กัณฑ์ที่ 11 กัณฑ์มหาราช กล่าวถึงท้าวสัญชัยและพระนางผุสดีทรงพระราชให้ทำพิธีรับขวัญพระชาลีและพระกัญหา (จิตรกรรมภาพพระบฏเขียนลงบนกระดาษ)

SKU: 02_25_20150207_MR25-01_57 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพวาดแผ่นที่ 26 กัณฑ์ที่ 11 กัณฑ์มหาราช กล่าวถึงท้าวสัญชัยและพระนางผุสดีทรงทำพระราชทานให้ทำพิธีรับขวัญพระชาลี และพระกัญหา
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ในภาพจะเห็นพระนางผุสดีและนางกำนัลใส่ผ้าซิ่นต๋าที่เป็นรูปแบบเฉพาะของลำปาง
COVERAGE:
วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดปงสนุกเหนือ
IMAGE CODE:
02_25_20150207_MR25-01_57
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
MATERIAL:
ผ้าดิบ
CATEGORY:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์, ดร.อนุกูล ศิริพันธ์
COVERAGE:
วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
85.5 x 140 cm
DIGITAL SIZE:
2339 x 4625 Pixels