แผ่นที่ 1 ปฐมมาเลยยฺยวตถุ ยังมีภิกษุชื่อมาลัยเทวเถระ (จิตรกรรมภาพพระบฏเขียนลงบนผ้า)

SKU: 02_25_20150207_MR25-01_01 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพวาดแผ่นที่ 1 ปฐมมาเลยยฺยวตถุ ยังมีภิกษุชื่อมาลัยเทวเถระ อาศัยที่หมู่บ้านกัมโพชฌาคาม ในโรหณะชนบทของลังกาทวีป ท่านเป็นผู้ที่มีฤทธิ์ที่สามารถนำข่าวจากผู้อื่นที่อยู่ในนรกและสวรรค์ไปบอกแก่ญาติของบุคคลดังกล่าวได้ วันหนึ่งท่านได้รับดอกบัว 8 ดอก จากชายเข็ญใจผู้หนึ่ง จึงนำดอกบัวไปบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ในภาพหญิงที่นั่งอยู่บนเรือนสวมซิ่นต๋าที่เป็นรูปแบบเฉพาะของลำปาง และนอกจากนี้ยังสามารถเห็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมล้านนาอีกด้วย
COVERAGE:
วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดปงสนุกเหนือ
IMAGE CODE:
02_25_20150207_MR25-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
MATERIAL:
ผ้าดิบ
CATEGORY:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์, ดร.อนุกูล ศิริพันธ์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
85.5 x 140 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels