แผ่นที่่ 8 กัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์ กล่าวถึงพราหมณ์ทั้ง 4 ทูลขอม้าเทียมราชรถจากพระเวสสันดร (จิตรกรรมภาพพระบฏเขียนลงบนผ้า)

SKU: 02_25_20150207_MR41 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพวาดในแผ่นที่่ 8 กัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์ กล่าวถึงในระหว่างการเดินทางสู่เขาวงกตได้กล่าวถึงการให้ทานครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของพระเวสันดรโดยมีพราหมณ์ทั้งหมด 4 คนได้กล่าวขอม้าเทียมราชรถจาก พระเวสสันดร โดยที่บนราชรถยังมี พระนางมัทรี กัณหา และชาลี โดยพระเวสันดรได้มีการหลั่งน้ำทักษิโณทก ยกม้าให้แก่พราหมณ์ทั้ง 4
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ในภาพจะเห็นนางมัทรีและกัญหาสวมใส่ผ้าซิ่นต๋าที่มีรูปแบบของสีและสวดลายเฉพาะของลำปาง
COVERAGE:
วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดปงสนุกเหนือ
IMAGE CODE:
02_25_20150207_MR25-01_07
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
MATERIAL:
ผ้าดิบ
CATEGORY:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์, ดร.อนุกูล ศิริพันธ์
COVERAGE:
วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
85.5 x 140 cm
DIGITAL SIZE:
2768 x 4537 Pixels