วัดหางดง (ทิศเหนือ) 2.1.1

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพบน ภาพเขียนพระเตมีย์กำลังยกราชรถ ในขณะที่คนกำลังขุดหลุมเพื่อฝังพระเตมีย์ทั้งเป็นแสดงให้เห็นถึงพละกำลังของพระองค์เนื่องจากมิได้ทรงเคลื่อนไหวเลยเป็นเวลาถึง 16 ปี เพื่อทรงบำเพ็ญเนกขัมมบารมี
ภาพด้านล่าง ภาพเขียนพระมหาชนก ขณะสำเภาแตกกลางมหาสมุทร ทรงว่ายน้ำโต้คลื่นอยู่ในมหาสมุทรถึง 7 วัน และนางเมขลาได้อุ้มพระองค์เหาะไปส่งที่ยังฝั่งทะเล
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
12/05/2554
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20110512_MR02_01_02
SUBJECT AGE:
ปลายพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ และ ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
180×160 cm
DIGITAL SIZE:
5470 x 6695 px