วัดหางดง (ทิศเหนือ)

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมฝาผนังฝั่งทิศเหนือในห้องที่ 3 ด้านบนเหนือหน้าต่างฝั่งขวามือ เป็นภาพเขียนเล่าถึงพระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติ เป็นพญานาค ชื่อว่าภูริทัต รักษาอุโบสถศีล อยู่ที่จอมปลวกแห่งหนึ่ง  ขณะถูกพราหมณ์หมองู ผู้รู้มนต์อาลัมพายน์จับตัวไป โดยภาพเขียนมัสีสันสดใส เขียนเรียนแบบจิตรกรรมภาคกลางของไทย อย่างเช่น งานสถาปัตยกรรมต่างๆ รวมถึงตัวภาพที่ดำเนินเรื่องภูริทัตชาดก ทั้งนี้รวมถึงการแต่งกายด้วยเช่นกัน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
12/05/2554
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20110512_MR02_03_02
SUBJECT AGE:
ปลายพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ และ ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
178×210 cm
DIGITAL SIZE:
7048 x 5280 px