วัดหางดง (ทิศเหนือ) 2.3

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมฝาผนังฝั่งทิศเหนือในห้องที่ 3 เป็นภาพเขียนที่แบ่งออกเป็นภาพด้านบนเหนือหน้าต่างและภาพด้านล่างที่อยู่สองข้างของหน้าต่าง  ภาพวาดด้านบนเขียนภาพเป็นเรื่อง “ภูริทัตชาดก” ชาติที่ 6 เล่าถึงพระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติ เป็นพญานาค ชื่อว่าภูริทัต รักษาอุโบสถศีล อยู่ที่จอมปลวกแห่งหนึ่ง  แต่ถูกพราหมณ์หมองู ผู้รู้มนต์อาลัมพายน์ จับตัวไปเที่ยวแสดงละครหาเงินตามสถานที่ต่าง ๆ นาคไม่มีความแค้นเคือง
คิดจะทำลายชีวิตพราหมณ์หมองูนั้น เพราะความที่ตนรักษาอุโบสถศีล เมื่อสิ้นชีวิตแล้ว ไปเกิดในเทวโลก
ด้านล่างบริเวณซ้ายและขวาของหน้าต่างเป็นภาพเขียนเลียนแบบตัวโขนลิงและยักษ์ในท่วงท่าประลองยุทธ
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
12/05/2554
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20110512_MR02_03_01
SUBJECT AGE:
ปลายพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ และ ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
300×310 cm
DIGITAL SIZE:
5823 x 5351 px