วัดเวียงต้า (ทิศตะวันตก) 3.2

SKU: 02_27_20140525_MR01_03_2 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเล่าเหตุการณ์ท้าวจัมปายกทัพมาตีเมืองขอมเพื่อชิงตัวนางเกี๋ยงคำ เนื่องจากครั้งหนึ่งเศรษฐีผู้หนึ่งได้ถวายเงินทองแก่พระเจ้าสิริวังโส เพื่อขอนางเกี๋ยงคำมาเป็นบุตรสาว แต่นางเกี๋ยงคำไม่ยอมรับคำขอดังกล่าวถึงสองครั้ง เศรษฐีผู้นั้นจึงแค้นใจไปยุยงให้ท้าวจัมปายกทัพมาชิงตัวนางเกี๋ยงคำ พระเจ้าสิริวังโสจึงให้คนไปแจ้งเจ้าแสงเมือง จนในที่สุดท้าวจัมปายอมแพ้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
2014/05/25
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
รูปแบบการยกทัพในอดีตและการแต่งกายแบบล้านนาโบราณ
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดเวียงต้า (ทิศตะวันตก)
IMAGE CODE:
02_27_20140525_MR01_03_2
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380-2410
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
มูลนิธิไร่แม่ฟ้าหลวงและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
2.17 * 0.87 เมตร
DIGITAL SIZE:
6292 x 3247 Pixels